Zitting van 08/05/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Verzending oproepingsbrieven verkiezingen 9 juni 2024. Beslissing.

 

Het college beslist de oproepingsbrieven met betrekking tot de verkiezingen van 9 juni 2024 te verdelen, met inachtname van de richtlijnen in de arresten van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Goedkeuring aanpassing aanvullend reglement op de Politie van het wegverkeer: N 226 Wezembeeklaan tussen de Louis Marcelisstraat en de Oscar de Burburelaan (2.19.3.10). Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met een stilstaan- en parkeerverbod.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 16 april 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 16 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 25 april 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 25 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeenteraad 27 mei 2024. Vaststelling agenda.

 

Het college van burgemeester en schepenen deelt zijn punten mee aan de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de gemeenteraadszitting van 27 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Wasserij-arrest - e-mail GD&A advocaten. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het wijzigingsdecreet.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop elektrische bestelwagen. Goedkeuring gunning.

 

Het college keurt de gunning van een elektrische bestelwagen goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Seniorenfeest 20 juni 2024 traiteur en organisatie. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Het college keurt de organisatie van het seniorenfeest goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning onbetaald verlof als recht. Goedkeuring.

 

Het college kent aan een technisch assistent voltijds onbetaald verlof toe.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanpassing collegebeslissingen van 3 en 25 april jl. houdende toekenning onbetaald verlof als recht (50% prestaties) aan een technisch assistent vanaf 1 mei tot 31 oktober 2024. Goedkeuring.

 

Het college kent aan een technisch assistent onbetaald verlof toe.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning Vlaams zorgkrediet (medische bijstand van een ziek gezins- of familielid) aan een technisch assistent schoonmaak. Goedkeuring.

 

Het college kent een loopbaanvermindering (medische bijstand) toe aan een schoonmaker.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling permanentietoelage maart 2024. Goedkeuring.

 

Het college kent aan de permanentieverantwoordelijken een permanentietoelage toe.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een jobstudent. Goedkeuring.

 

Het college stelt een jobstudent aan.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van de directeur van De Letterbijter voor de vorming "Cyberschool: op weg naar digitaal burgerschap" voor het schoolteam van Bib zonder grenzen. Beslissing.

 

Het college beslist het volledige schoolteam van De Letterbijter in te schrijven voor een vorming over de educatie van cyberveiligheid.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een standplaats  ambulante handel op woensdagmiddag in de Lange Eikstraat - verkoop van broodproducten. Beslissing.

 

Het college keurt een standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Uitnodiging algemene vergadering Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting op 14 mei 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de uitnodiging tot deelname aan de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Inschrijving van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve inschrijving goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Voorstel verhuurreglement gemeentelijke basisschool "De Letterbijter". Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Personeel spelotheek. Beslissing.

 

Het college gaat principieel akkoord met de aanwerving van personeel voor het voorbereiden en opstarten van een spelotheek.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van maximum 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Toekomstig gebruik lokalen in de gebouwen Forum en Agora door OCMW. Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Raamovereenkomst voor het schoonmaken van oppervlakken en ramen. Definitieve oplevering en vrijgave borgtocht (GUN 21-23/01). Beslissing.

 

Het college keurt de definitieve oplevering en de volledige vrijgave van de borgtocht goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Offerte voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en de openbare verlichting in de Sint-Hubertuslaan (NUT/24-02) (WE/21-04). Goedkeuring.

 

Het college keurt de offerte goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanduiding afgevaardigde gemeente voor BAV Ortus. Beslissing.

 

Het college duidt een afgevaardigde aan voor de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Knip in de Bremlaan ter hoogte van de Hertogweg. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met de knip in de Bremlaan.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Plaatsen van punctuele verlichting op de Mechelsesteenweg ter hoogte van het Koningstraatje - MV31. Besluit.

 

Het college gaat akkoord met het definitief inplantingsplan.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Invoeren eenrichtingsverkeer in de Trilpopulierenlaan. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met de invoering van het éénrichtingsverkeer.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Vergunning geluidsoverlast tijdens schoolfeest Notre-Dame de la Trinité. Besluit.

 

Het college gaat akkoord met het verlenen van een vergunning.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Maurice Cesarlaan (2024.6.S_2023167220). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsaanvraag 2023167220 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bremlaan (2024.28.S_2024033530). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024033530 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hertogenlaan (2024.30.S_2024034218). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024034218 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hertogenlaan (2024.53.S_2024040059). Goedkeuring.

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024040059 voorwaardelijk goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Perkveld (2024.47.S_2024028667). Advies aan de deputatie.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024028667 voorwaardelijk goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Wijziging gunningsbedrag aanbrengen wegmarkeringen GUN/23-26/10. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met de wijziging van het gunningsbedrag.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Wijziging gunningsbedrag aankoop verkeerssignalisatie GUN/22-26/01. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met een wijziging van het gunningsbedrag.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Wijziging CBS beslissing knip Oudergemseweg thv Perkveld (MOB/MV19). Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de plaatsing van signalisatie en paaltjes in de Perkstraat en geeft opdracht een oplossing uit te werken voor de Oudergemseweg.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Zone laden en lossen Europalaan (MV18). beslissing.

 

Het college gaat akkoord met een zone laden en lossen.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Marmotlaan (2023.113.S_2023122351). Kennisname beslissing in beroep.

 

Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie met betrekking tot het beroep tegen de omgevingsvergunning 2023122351.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Sterreveld 28 - Bodemsanering. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de geplande saneringswerken.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Toekennen van de Lokale MijnVerbouwpremie (OMV/10.01.1). Goedkeuring.

 

Het college kent aan 63 aanvragers een Lokale Mijn Verbouwpremie toe.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Bezettingsovereenkomst pastoriewoning. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van en verklaart zich principieel akkoord met het afsluiten van een bezettingoverenkomst (bezetting ter bede) voor de pastoriewoning.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.