Zitting van 14/02/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Financieel profiel Belfius. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het individueel profiel van Belfius over de financiële toestand van onze gemeente.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Vrijgave borgtocht van CEVI NV. Goedkeuring.

 

Het college geeft de totale borgtocht vrij.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Communicatiedienst. Dossier WO magazine maart 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het dossier voor publicatie in het volgend nummer van WO.mag.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 31 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 31 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning van een premie aan personeelsleden. Goedkeuring.

 

Het college kent aan 3 personeelsleden een premie toe.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling permanentietoelage januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college kent aan de permanentieverantwoordelijken een permanentietoelage toe.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vacantverklaring van een diensthoofd publieke ruimte. Goedkeuring.

 

Het college verklaart een betrekking van diensthoofd publieke ruimte vacant.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanleg van een wervingsreserve van administratief medewerker. Goedkeuring.

 

Het college organiseert een selectieproef voor een wervingsreserve van administratief medewerker.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling van een vergoeding aan juryleden van selectieproeven. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met een uitbetaling van een vergoeding aan een jurylid van selectieproeven.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Locatie voor de organisatie van een event EK2024 door Microcosme. Besluit.

 

Het college beslist over een mogelijke locatie voor de organisatie projecties op groot scherm van de EK 2024 -voetbadstrijden van de Rode Duivels die voorgesteld zal worden aan de aanvrager, de erkende vereniging Microcosme.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. Publieksonderzoek Sentobib. Beslissing.

 

Het college beslist om deel te nemen aan het publieksonderzoek voor openbare bibliotheken Sentobib.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. jaarverslag 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2023 van de bibliotheek.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer. Afsluiten Bosweg zaterdag 1 juni 2024 n.a.v. het schoolfeest van de gemeentelijke basisschool Het Hoeveke. Beslissing.

 

Het college geeft toestemming tot het tijdelijk afsluiten van de Bosweg op 1 juni 2024 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Tour Elentrik - samenstelling pakket. Besluit.

 

Het college beslist over de samenstelling van het pakket bij Treepack 'Tour Elentrik'.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Dienst vrije tijd. Raad van bestuur van de sportinfrastructuur. Verslag 29 januari 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van de sportinfrastructuur van 29 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Buitengewoon onderhoud in de Elisabethlaan i.s.m. gemeente Tervuren. Definitieve oplevering (WE/20-04). Beslissing.

 

Het college keurt de definitieve oplevering goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Inrichtingsprincipes speelparcours Straufheinpark (Wijngaardlaan) (GA/23-01). Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanvraag transport voor school Saint-Georges & Notre-Dame de la Trinité. Goedkeuring.

 

Het college beslist om geen transport uit te voeren.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Tramfietspad. Brug aan tramhalte Schone Lucht. Knip voor gemotoriseerd verkeer (MOB/21-08). Beslissing.

 

Het college gaat niet akkoord met de realisatie van een knip voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de brug boven de tramhalte Schone Lucht.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanvragen voor transport door gemeentepersoneel (scholen). Goedkeuring.

 

Het college beslist enkel nog vervoer te laten uitvoeren binnen de gemeentegrenzen.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Raymond Hernalsteenstraat ter hoogte van huisnummer 117 voorzien van een parkeerplaats voor mindervalide (MV17). Beslissing.

 

Het college keurt het aanvullend reglement goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 Aquafin nv voor toelating tot aanbrengen van signalisatie n.a.v. werken op de gemeentewegen, dringende werken bij het opsporen van illegale lozingen, controle collectoren en onderhoud pompstations op het grondgebied van Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring aan een jaarvergunning 2024 aan Aquafin.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Grondgebiedzaken. Afname contract CREAT Studiebureaus - omgevingsaanleg. Goedkeuring.

 

Het college beslist om in te stappen in het raamcontract.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Onderhoudswerken wegen – diverse straten asfalt/beton. Vernieuwen van de topplaag en onderlagen. Ontwerper. (WE/23-02). Beslissing.

 

Het college keurt de offerte goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bergenblokstraat (2023.119.S_2023126411). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023126411 goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Sint-Pietersplein (2023.124.SE_2023125672). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023125672 goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Valleistraat (2023.1.S_2022174210). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag 2022174210 door de deputatie.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Subsidiereglement Natuur. Aanvraag van "Le Verger" - werking, arbeid en nestkasten - dienstjaar 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een subsidie aan "Le Verger" goed voor werkjaar 2023.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Realiseren van de onthardingsdoelstellingen LEKP 1.0 (2.11.1.3.2). Besluit.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Goedkeuring aanvullend reglement op de Politie van het wegverkeer: N 226 Wezembeeklaan tussen de Louis Marcelisstraat en de Oscar de Burburelaan (2.19.3.10). Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met een stilstaan- en parkeerverbod.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 20/02/2024