Zitting van 24/01/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanduiding contactpersoon in kader van bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Beslissing.

 

Het college duidt een contactambtenaar aan.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 10 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 10 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Offerte ICT-coördinatie 2024. Beslissing.

 

Het college beslist geen gevolg te geven aan de offerte.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Ophalen, vervoer en verwerking van bedrijfsafvalstoffen en groenafval. Goedkeuring gunning.

 

Het college beslist de overheidsopdracht 'Ophalen en verwerking van bedrijfsafvalstoffen en groenafval' te gunnen.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Indisponibiliteit schoonmaker vanaf 17 januari tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college beslist een schoonmaker in disponibiliteit te stellen.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Indisponibiliteit mobiliteitsdeskundige vanaf 26 januari tot 30 november 2024. Goedkeuring.

 

Het college beslist een deskundige mobiliteit in disponibiliteit te stellen.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een beleidsmedewerker van de afdeling vrije tijd voor deelname aan het congres Lokaal Sportbeleid 2024 van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Beslissing.

 

Het college beslist een medewerker in te schrijven voor een congres over het Lokaal Sportbeleid.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van de directeur van De Letterbijter voor deelname aan het webinar 'financieel beheer in de ouderwerking' van vzw Koogo. Beslissing.

 

Het college beslist om de directeur van De Letterbijter in te schrijven voor een vorming.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Gebruik aankoopcentrale CREAT en raamovereenkomst voor het leveren van bulkbrandstof, goedkeuring gebruik aankoopcentrale en raamovereenkomst voor de periode maart 2024 t.e.m. februari 2028. beslissing.

 

Het college beslist om in te tekenen op een nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van brandstoffen in bulk.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag voor het kleuterteam van De Letterbijter voor deelname aan de online vorming "Krullebol" van Schrijfritmiek. Beslissing.

 

Het college beslist om het kleuterteam van De Letterbijter in te schrijven voor een vorming.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Goedkeuring.

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Cyclo tocht Brabantse Pijl zaterdag 13 april 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de e-mail van 14 januari 2024 van Sport Vlaanderen in verband met de doortocht van de cyclotocht 'Brabantse Pijl' (cyclotoerisme) door onder andere Wezembeek-Oppem op zaterdag 13 april 2024.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Datums Repair Café door Eva Lauwers seizoen 2024-2025. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de data van de volgende Repair Cafés (periode september 2024 tot juni 2025).

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bouwen van een nieuwe loods - verslagen en plannen. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het dossier.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Proximus - aanvraag uitvoeren graafwerken: Maurice Cesarlaan (15766227). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Proximus - aanvraag uitvoeren graafwerken: Grensstraat-Dieweg (15767825). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Proximus - aanvraag uitvoeren graafwerken: Mechelsesteenweg (15206737). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 Wyre voor toelating tot aanbrengen van signalisatie n.a.v. werken van dringende aard op de gemeentewegen van Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring aan een jaarvergunning 2024 aan Wyre.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 Proximus - Voor het uitvoeren van werken zonder verkeershinder of werken van dringende aard en het aanbrengen van de daarbij horende signalisatie. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring voor een jaarvergunning 2024 aan Proximus.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Deelname aan de provinciale groepsaankoop zaden voor bijenakkers (6.10.10). Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord om opnieuw deel te nemen aan de provinciale groepsaankoop van bloemenzaadjes voor bijenakkers.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Oppemlaan (2023.137.S_2023141691). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023141691 goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.