Zitting van 20/03/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Toevoegen voertuig IBP-vergunning. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toevoeging van een voertuig in een bestaande vergunning.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inlevering VVB-vergunning 4618. Kennisname.

 

Het college neemt kennis over de intrekking van de vergunning VVB 0013 + 0014.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 6 maart 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 6 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling permanentietoelage februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college kent aan de permanentieverantwoordelijken een permanentietoelage toe.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Uitbetaling overuren aan een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college betaalt overuren uit.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een administratief medewerkster in Het Hoeveke vanaf 1 september 2023 tot 31 augustus 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een administratief medewerkster in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een administratief medewerkster in Het Hoeveke vanaf 18 maart 2024 tot 31 augustus 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een administratief medewerkster in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in Het Hoeveke vanaf 18 maart 2024 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een onderwijzeres in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing besluit van 30 augustus 2023 betreffende de tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in Het Hoeveke vanaf 1 september 2023 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een onderwijzeres in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een administratief medewerkster in Het Hoeveke vanaf 1 september 2023 tot 31 augustus 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een administratief medewerkster in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in Het Hoeveke vanaf 1 september 2023 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een onderwijzeres in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag verlenging grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college verlengt een grafconcessie in het kader van de opzeggingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag verlenging grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college verlengt een grafconcessie in het kader van de opzeggingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag verlenging grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college verlengt een grafconcessie in het kader van de opzeggingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag verlenging grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college verlengt een grafconcessie in het kader van de opzeggingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag verlenging grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college verlengt een grafconcessie in het kader van de opzeggingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag verlenging eeuwigdurende grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college verlengt een eeuwigdurende grafconcessie naar aanleiding van een aanvraag.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van maximum 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Wandeltocht KWB Eensgezind 28 april 2024 op zondag 28 april 2024. Beslissing.

 

Het college verleent zijn toelating voor de organisatie van de wandeltocht.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Onderhoudswerken 2018 - Perceel 1 - Asfalt- en betonverhardingen – verkeersplateau Maurice Césarlaan, Kollebloemenlaan. Voorlopige en definitieve oplevering en vrijgave volledige borgtocht (WE/18-01-COLAS). Beslissing.

 

Het college keurt de definitieve oplevering en de volledige vrijgave van de borgtocht goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Afname contract CREAT landmeter. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met afname contract.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Sint-Hubertuslaan, Lilaslaan, Hortsensiaslaan. Riopactproject (WZO3003 - WE/21-04). Goedkeuring offerte landmeter (Creat).

 

Het college gaat akkoord met de offerte.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024