Zitting van 17/01/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanstelling advocaat i.v.m. vernieling van afsluiting. Goedkeuring.

 

De door de gemeente geleden schade werd vergoed. De aanstelling van een raadsman is niet meer noodzakelijk.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 3 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 3 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanstelling advocaat niet naleving EU regelgeving PBN vliegroutes. Goedkeuring.

 

Het college stelt een advocaat aan.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een diensthoofd gebouwen. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een deskundige vast.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving voor modules van de opleiding vakbekwaamheid van het rijbewijs C (code95) voor 2 technisch assistenten. Goedkeuring.

 

Het college beslist twee personeelsleden in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een afdelingshoofd vrije tijd voor deelname aan de opleiding over samenwerking tussen spelotheken en bibliotheken georganiseerd door het Vlaams Overlegplatform spelotheken. Beslissing.

 

Het college beslist een medewerker in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige ondersteunende diensten voor deelname aan de infosessies "sociaal-juridische actua lokale besturen 2024" van JURPLUS. Beslissing.

 

Het college beslist om  een medewerker in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 Wyre voor toelating tot het uitvoeren van kleine werken op het grondgebied van Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring aan een jaarvergunning 2024 aan Wyre.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Groebbe (2023.133.S_2023141087). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023141087 goed.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Grensstraat (2023.135.S_2023143021). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023143021 goed.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Stedenbouwkundig attest SB 2023/01 te Wijngaardlaan. Weigering.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Omgevingsvergunning Brussels Airport Company hernieuwing rubriek 57 start- en landingsbanen (OMV.2023.158.E). Advies.

 

Het college brengt advies uit over het ontwerp-project-MER en adviseert over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.