Zitting van 16/04/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf - kohier 000037. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000076. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000077. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000107. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 3 april 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 3 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Nota betreffende organisatie van de seniorenuitstap op donderdag 5 september 2024 naar Luik. Beslissing.

 

Het college keurt het programma voor de seniorenuitstap op donderdag 5 september 2024 principieel goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Gunning aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette. Goedkeuring.

 

Het college gunt de opdracht voor de plaatsing van aluminium buitenschrijnwerk  van de school La Fermette.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een jobstudent. Goedkeuring.

 

Het college stelt een jobstudent aan.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een jobstudent. Goedkeuring.

 

Het college stelt een jobstudent aan.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Terugbetaling kosten voor een beeldschermbril aan een deskundige personeel. Goedkeuring.

 

Het college keurt een financiële tussenkomst goed voor de aanschaf van een beeldschermbril.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning ouderschapsverlof aan een communicatieambtenaar. Goedkeuring.

 

Het college kent ouderschapsverlof toe. 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Gunning verkiezingsdrukwerk federale, regionale en Europese verkiezingen 9 juni 2024. Beslissing.

 

Het college gunt de opdracht voor het verkiezingsdrukwerk.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling voetbalterreinen Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

Het college beslist de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van de voetbalterreinen voor de periode 2024-2034 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Concessie Domus. Voorstel werken voor de kinderopvang. Goedkeuring.

 

Het college keurt de voorgestelde werken aan het gebouw Domus i.f.v. kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Verlenging termijn huurcontract Forum - lokaal kinderopvang. Beslissing.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met een verlenging van de huurovereenkomst bij het verstrekken van de termijn.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Ingebrekestelling Wasserijsite-arrest. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de brief van de Vlaamse Overheid.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling cafetaria Sportpleinstraat. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van de voetbalterreinen voor de periode 2024-2033 principieel goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius cvba - gascabine Ban Eiklaan. Afsplitsing van gemeentelijke eigendom (NUT 24-01).

 

Het college gaat principieel akkoord met de grondoverdracht van een deel van het perceel 499 B 4 in functie van de plaatsing van een nieuwe elektriciteitscabine.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Mechelsesteenweg (2024.9.S_2024008744). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024008744 goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Driebunderweg (2023.166.S _2023171172). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023171172 goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Frans Landrainstraat (2023.9.V_2023163476). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag  2023163476 goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Louis Marcelisstraat (2024.21.S_2024018303). Weigering.

 

Het college weigert de omgevingsvergunningsaanvraag 2024018303.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Melding OMV_2024014791 - 2024.14.ME. Aktename.

 

Het college neemt kennis van de aktename.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Melding - OMV_2024027290 - 2024.24.ME. Aktename.

 

Het college neemt kennis van de aktename.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Melding - OMV_2024028136 - 2024.35.ME. Aktename.

 

Het college neemt kennis van de aktename.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.