Zitting van 25/10/2023

Overzicht punten

Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan - Fase 3 - beleidsplan met actietabel (MOB/GMP). Goedkeuring.

 

Het college keurt het beleidsplan met actietabel, de derde en laatste fase van de opmaak van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan, goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Terbeschikkingstelling stagiair cel onthaal door VDAB. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een stage (cel onthaal).

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 4 oktober 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 4 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 11 oktober 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 11 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Raamovereenkomst poetsen ramen van de gemeente - en OCMW gebouwen van 2024 tot en met 2027. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en de lijst van te contacteren bedrijven.

 

Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze van de overheidsopdracht 'Raamovereenkomst poetsen ramen van de gemeente-en OCMW gebouwen' en de lijst van de te contacteren bedrijven goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Belastingkohier drukwerken 2023 - 1ste semester. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

 

Het college stelt het kohier "Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 2023  1ste semester" vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Tussentijdse evaluatie administratief medewerker - secretariaat. Beslissing.

 

Het college beëindigt de tewerkstelling van een administratief medewerker.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres voor 24/24 u in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering van Gemeentelijke Holding in vereffening op 13 november 2023. Goedkeuring agenda, goedkeuring statutenwijziging, aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

 

Het college keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering en het ontwerp van statutenwijzing goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Vergunning Politiereglement inzake aanvraag van nv "Les Gens" op basis van het Algemeen Politiereglement voor filmopnames in de wijk Ban-Eik te 1970 Wezembeek-Oppem - wijziging datum filmopnames naar woensdag 8 november 2023. Beslissing.

 

Het college verleent toelating voor filmopnames.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Huur golfkarretje voor het vervoer van bezoekers tijdens Allerheiligenperiode op het kerkhof. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met het huren van een golfkarretje.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Raamovereenkomst voor het schoonmaken van oppervlakken en ramen. Verlenging contract tot eind februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met het verlengen van de schoonmaakopdracht.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Schoonmaakopdracht La Fermette. Verlenging tot eind februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de verlenging van het contract van de schoonmaak van de gemeentelijke school "het Hoeveke".

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Stand van zaken concessie Kasteeltje. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de stand van zaken.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Mechelsesteenweg (2023.100.S_2023100039). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023100039 goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bosweg (2023.83.S_2023085942). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023085942 goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van verkeersborden tijdens wegeniswerken in de Louis Marcelisstraat tussen de Wezembeeklaan en de Gergelstraat van 25 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023. Beslissing.

 

Het college verleent vergunning voor de uitvoering van werken.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Gergelstraat (2023.5.V_2023080695). Weigering.

 

Het college weigert de omgevingsvergunningsaanvraag 2023080695.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. GUN 20-23/01 - Verhuren van brandblusapparaten met onderhoudscontract voor de gemeentelijke en OCMW gebouwen en onderhoud van brandhaspels en brandblusapparaten, eigendom van de gemeente en OCMW - dienstjaar 2020-2023. Verrekening 2. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich akkoord met verrekening 2 voor het onderhoud van de brandblusinstallatie van het Forum- en Agora-gebouw.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. GUN 21-25/01 Onderhoud verwarming. Verrekening 04. Herstelling waterverzachter gemeentelijke school 'Het Hoeveke'. Goedkeuring offerte.

 

Het college is akkoord met de offerte van Equans voor het herstellen van waterverzachter in de gemeentelijke school 'Het Hoeveke'.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.99.N - OMV_2023104416 - Woudlaan 26 - Vereenvoudigde procedure - Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling deskundige secretariaat. Goedkeuring.

 

Het college beslist een deskundige secretariaat aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen. Kennisname.

 

Het college gaat principieel akkoord om in te stappen in een juridische procedure.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023