Zitting van 20/12/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 6 december 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 6 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een deskundige financiën (B4-5). Goedkeuring.

 

Het college stelt een deskundige financiën aan in statutair verband.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Kennisname PV examen van diensthoofd publieke ruimte. Kennisname

 

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van de selectieproeven van diensthoofd publieke ruimte.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Tewerkstelling bibliotheekmedewerker. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het hoorrecht van een medewerker.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Feest van de verenigingen. Beslissing.

 

Het feest van de verenigingen van 2024 wordt op een andere datum georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van Unizo en Comeos houdende afwijking op de wekelijkse rustdag op 16 oktober 2024. Beslissing.

 

Het college keurt een afwijking goed op de wekelijkse rustdag in handel, ambacht en dienstverlening op zondag 6 oktober 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Deeltijdse benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres in de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke", vanaf 1 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de deeltijdse benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres in de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" vanaf 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Deeltijdse benoeming in vast verband van een administratief medewerker in de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke", vanaf 1 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de deeltijdse benoeming in vast verband van een administratief medewerker in de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" vanaf 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Uitbreiding deeltijdse benoeming in vast verband van een administratief medewerkster in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter", vanaf 1 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van de deeltijdse benoeming in vast verband van een administratief medewerker in de Nederlandstalige  gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" vanaf 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Deeltijdse benoeming in vast verband van een zorgcoördinator in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter", vanaf 1 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de deeltijdse benoeming in vast verband van een zorgcoôrdinator in de Nederlandstalige  gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" vanaf 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Deeltijdse benoeming in vast verband van een onderwijzeres in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter", vanaf 1 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de deeltijdse benoeming in vast verband van een onderwijzeres in de Nederlandstalige  gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" vanaf 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter", vanaf 1 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deeltijdse benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres in "De Letterbijter" vanaf 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Onderhoudswerken 2022. PV ingebreke stelling (WE/22-15). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van ingebrekestelling nr. 2 opgesteld door Haviland intercommuncale ivsg dd. 11 december 2023.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Mechelsesteenweg (2023.101.S_2023106519). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023106519 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Frans Landrainstraat (2023.118.S_2023123371). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023123371 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Rode Beukenlaan (2023.115.S_2023124223). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023124223 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Ferdinand Kinnenstraat (2023.84.S_2023091153). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023091153 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Kloosterlaan (2023.123.S_2023132694). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023132694 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Mechelsesteenweg (2023.85.S_2023053015). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023053015 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Gergelstraat (2023.116.S_2023123433). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023123433 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV de Grunnelaan (2023.125.S_2023132870). Weigering.

 

Het college weigert de omgevingsvergunningsaanvraag 2023132870.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Besluit van afstand van getakelde voertuigen Ford Mondeo en BMW. Beslissing.

 

Het college doet afstand van de voertuigen.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 De Groote Gaston nv - uitvoering van wegmarkeringen. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring aan een jaarvergunning 2024 aan De Groote Gaston nv.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Uitvoering werken NAC, bibliotheek, school, ondergrondse parking en openbaar domein (GB 100). Inbreng bedrijfstak "bouw" bij Groep Van Roey nv.

 

Het neemt kennis van het schrijven van Groep Van Roey nv. over de inbreng van de bedrijfstak "bouw". Groep Van Roey nv. wordt Van Roey nv.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Verhuurde eigendommen: Data & Analyse Provincie Vlaams-Brabant - Verwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

 

Het college keurt het protocol voor uitwisseling van gegevens tussen de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Wezembeek-Oppem goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Toekennen van een aanvullende energiepremie. Goedkeuring.

 

Het college kent aan 211 aanvragers een gemeentelijke energiepremie toe voor een totaalbedrag van 68.179,26 euro.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Toekennen van de Lokale MijnVerbouwpremie. Goedkeuring.

 

Het college kent aan 78 aanvragers een Lokale Mijn Verbouwpremie toe voor een totaalbedrag van 58.142,21 euro.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Processen-verbaal van voorlopige oplevering van 12 fotovoltaïsche installaties op gemeentelijke gebouwen (MI/2.16.1.17). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van 12 processen-verbaal van voorlopige oplevering in verband met het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op eigen gebouwen.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Belastingkohier tweede verblijven 2023. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

 

Het college stelt het kohier "Belasting op tweede verblijven 2023" vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Raamovereenkomst poetsen ramen van de gemeente - en OCMW gebouwen van 2024 tot en met 2027. Goedkeuring van de gunning.

 

Het college gunt de opdracht voor het poetsen van de ramen van de gebouwen van de gemeente en van het OCMW.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.