Zitting van 22/11/2023

Overzicht punten

Financiële dienst. Toelichting aanpassing meerjarenplan. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toelichting.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Toevoegen voertuig IBP-vergunning DMG Transport. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toevoeging van een voertuig in de bestaande vergunning voor Bouba Business.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Toevoegen voertuig IBP-vergunning DMG Transport. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toevoeging van een voertuig in de bestaande vergunning voor AMK SERVICE.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Inhoud WO magazine december 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de inhoudstafel van WO magazine voor december 2023 en van 2 artikels.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 8 november 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 8 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Raamovereenkomst schilderwerken 2024 - 2027. Goedkeuring gunning.

 

Het college gunt de raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilderwerken voor de dienstjaren 2024 tot en met 2027.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling diensthoofd gebouwen. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt twee kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een technisch assistent in contractueel verband. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse technisch assistent aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een technisch assistent in contractueel verband. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse technisch assistent aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een technisch assistent in contractueel verband. Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een administratief hoofdmedewerker van de afdeling burgerzaken voor deelname aan de infosessies reparatiewet DABS. Beslissing.

 

Het college beslist om  een medewerker in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een woonambtenaar, dienst omgeving, voor deelname aan het coördinatieplatform woonbeleid in de Vlaamse rand georganiseerd door het kabinet van de gouverneur te Wemmel. Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een bijeenkomst over het woonbeleid in de Vlaamse rand.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige personeel voor deelname aan het webinar re-integratie in de publieke sector: weg met "ziek of gezond", wegwijs in de reglementering. Beslissing.

 

Het college beslist om  een medewerker in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Vergunning Politiereglement - Fakkeltocht Chiro Berkenbloesem. Beslissing.

 

Het college geeft zijn toelating voor de organisatie van de fakkeltocht door Chiro Berkenbloesem op zaterdag 23 december 2023.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Woudlaan 34 - invoeren parkeerplaats mindervalide. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van het advies van de politie en keurt de aanvraag niet goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanvraag subsidies 2022-2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de subsidieaanvraag van de erkende vereniging van Wezembeek-Oppem goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Opdracht voor diensten. Raamcontract voor ophalen, vervoer en verwerking van bedrijfsafvalstoffen en groenafval tijdens de dienstjaren 2024-2026 - Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. (GUN/24-26/01 & MI/2023/2.19.8). Goedkeuring.

 

Het college keurt de lastvoorwaarden goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aktename door de gemeentelijke omgevingsambtenaar van een melding (OMV/2023.145.ME). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de aktename van een melding van wijziging van exploitant en maatschappelijke zetel. De vergunningsvoorwaarden blijven ongewijzigd.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Navolgende rapportering inzake cofinanciering in het kader van het LEKP. Kennisname.

 

Het college maakte op 16 november 2023 navolgende informatie over aan het kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur over de cofinanciering 2021 en 2022 van het LEKP 1.0.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Mobiliteitsacties. Principiële goedkeuring.

 

Het college keurt een lijst van verkeersmaatregelen principieel goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.