Zitting van 03/01/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanstelling advocaat i.v.m. vernieling van afsluiting. Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 13 december 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 13 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 20 december 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 20 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Overlegcomité gemeente - OCMW. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de datum van het volgende overlegcomité gemeente - OCMW.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Raamovereenkomst schoonmaak gebouwen gemeente 2024-2027 via CREAT. Gunning.

 

Het college beslist de raamovereenkomst 'Schoonmaak van de gebouwen van de gemeente 2024-2027' te gunnen.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een woonambtenaar voor deelname aan het atrium betaalbaar wonen georganiseerd door het departement omgeving te Leuven. Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een bijeenkomst over het woonbeleid.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Tijdelijke exposities. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aanvraag voor de tijdelijke expositie in de City Hall goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Haalbaarheidsstudie voormalige OCMW-kantoren - Jozef De Keyzerstraat. Stopzetting project. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van de haalbaarheidsstudie.  

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. OMV Ringfietspad (2023.141.SN_2022070095). Gunstig advies.

 

Het college brengt een gunstig advies uit voor de omgevingsvergunningsaanvraag 2022070095.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Splitsing Oscar de Burburelaan. Kennisname.

 

Het college neemt akte van de splitsing van een goed gelegen in de de Burburelaan.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.126.N - OMV_2023117864 - Vosberg. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.129.N - OMV_2023140732 - de Grunnelaan 134. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.138.N - OMV_2023147063 - Schone Luchtlaan 91. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college weigert de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.149.N - OMV_2023155455 - Hendrik Smetsstraat 37. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.151.N - OMV_2023157983 - Wijngaardlaan 19. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college weigert de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.155.N - OMV_2023160684 - Oudergemseweg 40. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.159.N - OMV_2023165125 - Hertogenlaan 34-36. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.