Zitting van 10/04/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 20 maart 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 20 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 27 maart 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 27 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000094. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling interne vertrouwenspersoon. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord een vertrouwenspersoon aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een afdelingshoofd van de afdeling burgerzaken voor deelname aan het webinar " Lokale verkiezingen 2024: aandachtspunten voor lokale besturen" georganiseerd door Politeia. Beslissing.

 

Het college beslist om een medewerker van de afdeling burgerzaken in te schrijven voor een deelname aan een webinar.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie van een opleiding en certificering voor heftruck voor personeelsleden van de dienst publieke ruimte.  Beslissing.

 

Het college beslist medewerkers in te schrijven voor een groepsopleiding heftruck.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanvraag Chiro Berkenbloesem organisatie "Chirokafé" in Vosberg op zaterdag 27 april 2024. Beslissing.

 

Het college verleent zijn toelating voor de organisatie van een evenement. 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd.  Vergunning Politiereglement Sportbak - GC De Kam - 15 mei 2024. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met de organisatie van een sport- en spelactiviteit.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Deelnemers Tour Elentrik. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van de ontvangen kandidaturen van inwoners om deel te nemen aan 'Tour Elentrik' en bevestigt de ontvankelijkheid van de extra kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. Scholenwerking. Jeugdboekenmaand maart, thema 'Geluk/Bonheur'. Kennisname verslag.

 

Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdboekenmaand van de bibliotheek, de aangeboden activiteiten voor de scholen en de conclusies in termen van deelnames.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius - aanvraag uitvoeren graafwerken: Oudergemseweg (16032887). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius - aanvraag uitvoeren graafwerken:  Mechelsesteenweg (15979477). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Leopold III Laan (2024.8.S_2024006066). Weigering.

 

Het college weigert de omgevingsvergunningsaanvraag 2024006066.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Frans Landrainstraat (2023.170.S_2023173823). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023173823 goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Galgenveld (2023.154.S_2023159242). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023159242 goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Elisabethlaan (2023.132.S_2023142254). Weigering.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Bevraging gemeentelijk beleid rond afval, materialen en bodem 2023 (MI/2.19.0.3). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de ingediende gegevens.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.