Zitting van 06/03/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Toevoegen voertuig IBP-vergunning. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toevoeging van een voertuig in de bestaande vergunning N° 4805.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Toevoegen voertuig IBP-vergunning. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toevoeging van een voertuig in de bestaande vergunning N° 3442. 

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 21 februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 21 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeenteraad 25 maart 2024. Vaststelling agenda.

 

Het college deelt zijn punten mee aan de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de gemeenteraadszitting van 25 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Datum voorstelling kunstwerk middenplein. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de geplande datum.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Brief Agentschap Wegen & Verkeer over de verkiezingspubliciteit langs de gewestwegen. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een schrijven in verband met verkiezingspubliciteit langs de gewestwegen.
 

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning loopbaanvermindering (medische bijstand) aan een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college kent een loopbaanvermindering (medische bijstand) toe aan een kinderbegeleider.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanwerving personeel via flexi-job. Princiepsbeslissing.

 

Het college gaat prinicpieel akkoord om personeel via flexi-job aan te werven.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige ICT van de ondersteunende dienst voor deelname aan de opleiding Power BI voor beginners van Vanden Broele. Beslissing

 

Het college beslist om een personeelslid in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een directeur en een kleuterleidster van De Letterbijter voor deelname aan de vorming "word professionele coach in het onderwijs" van OVSG. Beslissing.

 

Het college beslist om  de directeur en een kleuteronderwijzeres van De Letterbijter in te schrijven voor een vorming.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Beslissing

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanvraag drink Straufheinpark vrijdag 8 maart 2024 door Wezem Move. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de aanvraag voor de burgerbeweging 'Wezem Move'.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Onderhoudswerken 2022. PV ingebreke stelling nr. 2. Voorstel afwikkeling Haviland  (WE/22-15). Goedkeuring.

 

Het college keurt het voorstel tot afwikkeling van het PV in gebrekestelling nr. 2 goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Aanleg wegenis en gescheiden riolering Galgenveld. Definitieve oplevering (WE/19-05). Goedkeuring.

 

Het college keurt de definitieve oplevering goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Aanleggen van een verbindingsweg tussen de Louis Marcelisstraat en de Wijngaardlaan in het kader van de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem. Definitieve oplevering en volledige vrijgave borgtocht (WE/17-02). Beslissing.

 

Het college keurt de definitieve oplevering en de volledige vrijgave van de borgtocht goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius - aanvraag uitvoeren graafwerken: Mechelsesteenweg-Zikkelstraat (15917181). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van verkeersborden tijdens wegeniswerken: fiberwerken in meerdere straten in Wezembeek-Oppem (FTTH : blokken 146, 148, 149, 153, 154) in de periode van 11 maart 2024 t.e.m. 13 mei 2024 (BESIX Unitec i.o.v. Proximus). Beslissing.

 

Het college geeft toelating om de grondwerken uit te voeren.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Nigellestraat (2023.160.S_2023164494). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023164494 goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Maurice Cesarlaan (2023.139.S_2023148233). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023148233 goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Uitvoering werken NAC, bibliotheek, school, ondergrondse parking en openbaar domein (GB 100). Gedeeltelijke vrijgave borg. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met een gedeeltelijke vrijgave van de borg.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.