Zitting van 25/04/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inlevering licentie één taxivoertuig. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de inlevering van de vergunningskaarten voor 1 taxivoertuig.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inlevering VVB-vergunning 005. Kennisname.

 

Het college neemt kennis over de intrekking van een vergunning.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Verdeling dotatie politiezone WOKRA - Schrijven Kraainem. Goedkeuring.

 

Het college neemt kennis van de vraag en verklaart zich principieel akkoord met een gedeeltelijke actualisatie.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 10 april 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 10 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop elektrische bestelwagen. Goedkeuring gunning.

 

Het college keurt de gunning van de aankoop van een elektrische bestelwagen goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Afvoer slib, grond en afbraakmateriaal bij loods. Goedkeuring gunning.

 

Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht 'Afvoer van slib, grond en afbraakmateriaal bij de loods' goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een jobstudent. Goedkeuring.

 

Het college stelt een jobstudent aan.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning onbetaald verlof als recht (50% prestaties) aan een technisch assistent vanaf 1 september tot 31 oktober 2024. Goedkeuring.

 

Het college kent aan een technisch assistent deeltijds onbetaald verlof toe.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning onbetaald verlof als gunst. Goedkeuring.

 

Het college kent aan een personeelslid onbetaald verlof (20%) als gunst toe.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding ontslag van een administratief hoofdmedewerker. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt het ontslag van een administratief hoofdmedewerker.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toestaan verlenging statutair dienstverband na wettelijke pensioenleeftijd. Goedkeuring.

 

Het college verlengt het statutair dienstverband van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Uitbetaling overuren aan een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college betaalt overuren uit.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een vertaler van de dienst communicatie voor deelname aan de opleiding voor vertrouwenspersoon van Premed. Beslissing.

 

Het college beslist om een personeelslid in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in Het Hoeveke vanaf 15 april 2024 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een onderwijzeres in tijdelijk verband.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Uitnodiging Poolstok voor deelname aan de algemene vergadering op 31 mei 2024. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van de uitnodiging van Poolstok cvba.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Uitnodiging van Ethias Co voor deelname aan de algemene vergadering op 13 juni 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024 en 13 oktober 2024: indeling kiezers in geografische deelgebieden. Goedkeuring.

 

Het college keurt de nummering van de stembureaus goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Organisatie personeelsbijeenkomst op 13 juni 2024 - thema welzijn. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het programma van de personeelsbijeenkomst van 13 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanvraag organisatie barbeque scouts WO 31 juli 2024. Beslissing.

 

Het college keurt de organisatie van een barbecue goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Aanvraag promotievoering activiteit 'Parcours d'Artistes' via banners op nadarhekkens door CCJWO. Beslissing.

 

Het college beslist de aanvraag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Organisatie straatfeest in het kader van de "Dag van de Buren" in de Hertogenlaan op 30 juni 2024. Beslissing.

 

Het college keurt de organisatie van een straatfeest goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Organisatie straatfeest in het kader van de "Dag van de Buren" in de Krommestraat op 26 mei 2024. Beslissing.

 

Het college keurt de organisatie van het straatfeest goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Vinkenoord (2023.161.S_2023166181). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023166181 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Wezellaan (2024.15.S_2024017227). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024017227 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hazenlaan (2024.17.S_2024017992). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024017992 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Schone Luchtlaan (2024.7.S_2024005768). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024005768 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bergenblokstraat (2024.11.S_2024013134). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024013134 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Warandeberg (2024.3.S_2024002035). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024002035 goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.