Zitting van 21/02/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Vonnis bezwaarschrift Sit Media. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van twee vonnissen betreffende bezwaar tegen een belasting op ongeadresseerd drukwerk.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Wijziging arbeidsreglement. Princiepsbeslissing.

 

Het college keurt het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement principieel goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen. Beslissing.

 

Het college beslist niet tussen te komen in de procedure.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 7 februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 7 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding ontslag van een technisch assistent. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt het ontslag van een technisch assistent.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning loopbaanvermindering (medische bijstand) aan een technisch assistent schoonmaak. Goedkeuring.

 

Het college kent een loopbaanvermindering (medische bijstand) toe aan een schoonmaker.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een financieel directeur en een financieel deskundige voor deelname aan de opleiding eindejaarsverrichtingen. Beslissing.

 

Het college beslist om twee medewerkers in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige ondersteunende diensten voor deelname aan opleiding "effectief communiceren vanuit de 4 disc-stijlen" georganiseerd  door PIVO. Beslissing.

 

Het college beslist een medewerker van de cel secretariaat in te schrijven voor een opleiding.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag voor het team van de lagere school van Het Hoeveke voor deelname aan de vorming cyberschool van Bibliothèques Sans Frontières Belgique. Beslissing.

 

Het college beslist om het team van de lagere school van de school het Hoeveke in te schrijven voor een vorming.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een milieu en ecologische transitie-ambtenaar voor deelname aan de klimaatdag 2024 van VVSG. Beslissing.

 

Het college beslist een medewerker van de afdeling grondgebiedzaken in te schrijven voor deelname aan de klimaatdag 2024 van VVSG.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor een 6-jarige van de gemeente die zich ingeschreven heeft bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Inrichtingsprincipes speelparcours Straufheinpark (Wijngaardlaan) (GA/23-01). Beslissing.

 

Het college gaat principieel akkoord dat het park 'tuin van Straufhain' zal worden uitgerust worden met een speeltoestel.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Leopold III Laan (2023.152.S_2023159398). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023159398 goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Schone Luchtlaan (2023.153.S_2023159737). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023159737 goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jacops in opdracht van Wyre- aanvraag uitvoeren graafwerken: Mechelsesteenweg (15886802). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Tijdelijke politieverordening voor aanpassing wegverkeer. Opendeurdag Heilig Hart College 2 maart 2024.

 

Het college keurt de aanpassingen wegverkeer voor organisatie opendeurdag H. Hartcollege goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Realiseren van de onthardingsdoelstellingen LEKP 1.0 (2.11.1.3.2). Besluit.

 

Het college gaat deels akkoord met een deelname aan een project georganiseerd door intergemeentelijke milieudienst van Haviland.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.