Zitting van 15/11/2023

Overzicht punten

Cel beleid. Infosessie participatie door mevrouw Ine Plovie van Mondea. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de infosessie rond participatie.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst functionaris voor gegevensbescherming. Goedkeuring.

 

Het college keurt de offerte voor de DPO-dienstverlening, dienstjaar 2024, goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel ICT. Afname diensten van interlokale vereniging IT-Punt ter plaatse op het bestuur ter ondersteuning van de plaatselijke ICT-verantwoordelijke - jaar 2024. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord het niveau van dienstverlening bij te sturen.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling deskundige ICT. Goedkeuring.

 

Het college stelt een deskundige ICT aan.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Niet-deelname aan lokale partnerschappen Capacity Building van 'Welzijnsregio sociale economie'. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de weigering van het OCMW om mee in te stappen in het Capacity Building-project.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gemeente- en ocmw-raadsverkiezingen 2024. Tabel toepasselijke bepalingen. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de tabel.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Resultaten VVSG bevraging toegang tot huisartsen. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de resultaten van de VVSG-bevraging.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. 3D mapping. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het product 3D-mapping.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een deskundige secretariaat. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een deskundige vast.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaste benoeming van een bibliothecaris. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een vaste benoeming van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Definitieve bevordering van een deskundige secretariaat. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een definitieve bevordering van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Samenstelling examenjury voor de functie van diensthoofd publieke ruimte. Goedkeuring.

 

Het college beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Samenstelling examenjury voor de functie van deskundige personeel (B4-5). Goedkeuring.

 

Het college beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning 1/10e ouderschapsverlof aan een deskundige burgerzaken. Goedkeuring.

 

Het college kent ouderschapsverlof toe. 

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Kerstdiner voor eenzamen en minderbedeelden georganiseerd door Rotary-Club Wezembeek-Kraainem - aanvraag wijn. Beslissing.

 

Het college schenkt wijn voor het kerstdiner voor eenzamen en minderbedeelden georganiseerd door Rotary-Club Wezembeek-Kraainem.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een administratief hoofdmedewerker van de afdeling burgerzaken voor deelname aan de opleidingen beheer gebouwen- en adressenregister en demo LARA en Geo-IT online. Beslissing.

 

Het college beslist om  een medewerker in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vacantverklaring van betrekkingen voor vaste benoeming in wervingsambten in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter". Goedkeuring.

 

Het college verklaart op basis van de personeelsformatie verschillende lestijden vacant voor vaste benoeming op 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vacantverklaring van betrekkingen voor vaste benoeming in wervingsambten in de Franstalige gemeentelijke basisschool " Het Hoeveke". Goedkeuring.

 

Het college verklaart op basis van de personeelsformatie verschillende lestijden vacant voor vaste benoeming op 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanvraag subsidies 2022-2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de subsidieaanvragen van erkende verenigingen van Wezembeek-Oppem goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Voorontwerp dossier Sint-Hubertuslaan, Lilaslaan, Hortsensiaslaan. Riopactproject WZO3003. Goedkeuring voorontwerp.

 

Het college keurt het voorontwerp voor het dossier Sint-Hubertuslaan-Lilaslaan-Hortensiaslaan goed. 

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Lange Eikstraat (2023.106.S_2023087073). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023087073 goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Splitsing Mechelsesteenweg. Kennisname.

 

Het college neemt akte van de splitsing van een goed gelegen te Mechelesteenweg 63.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Verdeling Pachthofdreef. Kennisname.

 

Het college neemt akte van de verdeling.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.109.N - OMV_2023118024 - Zilvervoslaan 15 - Vereenvoudigde procedure - Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 20/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.