Zitting van 06/12/2023

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Renting personenwagen. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring.

 

Het college keurt een bestek voor de renting van een dienstvoertuig goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 22 november 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 22 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Burgemeesters voor iedereen - oproep tot engagement. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de brief met oproep tot engagement.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. 30 aanbevelingen leeftijdsvriendelijk beleid. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de aanbevelingen voor een lokaal leeftijdsvriendelijke beleid.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Democratisch Iran - solidariteitsverklaring. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de verklaring.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een technisch assistent in contractueel verband. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse technisch assistent aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling van een vergoeding aan juryleden van selectieproeven. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met een uitbetaling van een vergoeding aan een jurylid van selectieproeven.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Contractvoorstel module Goodhabitz 2024. Beslissing.

 

Het college is niet akkoord met het contractvoorstel voor de online leermodule Goodhabitz met Poolstok.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige ondersteunende diensten voor deelname aan de basisopleiding personeelswetgeving lokale besturen. Beslissing.

 

Het college beslist om  een medewerker in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor een 6-jarige van de gemeente die zich ingeschreven heeft bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Stopzetting samenwerkingsovereenkomst dienstverlening 'technisch adviseur wegeninfrastructuur' tussen de gemeente en Haviland Intercommunale IGSV (WE/22-14). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 Jacops nv voor toelating tot aanbrengen van signalisatie n.a.v. werken op de gemeentewegen van Wezembeek-Oppem, werken van dringende aard in opdracht van Wyre, Proximus, Fluvius, Fiberklaar en Vlaams Gewest. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring aan een jaarvergunning 2024.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Vosberg (2023.86.S_2023087765). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023087765 gedeeltelijk goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Oppemlaan (2023.112.S _2023121470). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023121470 goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Advies uitgebracht door de Stuurgroep van Aspect over fase 3 van het ontwerp-mobiliteitsplan. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het advies.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 11/12/2023