Zitting van 29/11/2023

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Wijziging rechtspositieregeling. Princiepsbeslissing.

 

Het college keurt het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling principieel goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 15 november 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 15 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeenteraad 18 december 2023. Vaststelling agenda.

 

Het college deelt zijn punten mee aan de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de gemeenteraadszitting van 18 december 2023.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk school "Het Hoeveke" - Stopzetting procedure.

 

Het college beslist de lopende overheidsopdracht “Aluminium buitenschrijnwerk school "Het Hoeveke" te stoppen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling permanentietoelage oktober 2023. Goedkeuring.

 

Het college kent aan de permanentieverantwoordelijken een permanentietoelage toe.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning van de uitbreiding van prestaties aan een deskundige bibliotheek. Goedkeuring.

 

Het college beslist de wekelijkse prestaties van een deskundige bibliotheek uit te breiden.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bevordering van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college bevordert een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bevordering van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college bevordert een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bevordering van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college bevordert een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bevordering van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college bevordert een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bevordering van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college bevordert een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een kinderbegeleider cel onderwijs. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een personeelslid vast.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een kinderbegeleider cel onderwijs. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een personeelslid vast.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een kinderbegeleider cel onderwijs. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een personeelslid vast.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een kinderbegeleider cel onderwijs. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een personeelslid vast.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling individuele jaarwedde van een kinderbegeleider cel onderwijs. Beslissing.

 

Het college stelt de jaarwedde van een personeelslid vast.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Samenstelling examenjury voor de functie van deskundige financiën. Goedkeuring.

 

Het college beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een omgevingscoördinator voor deelname aan het provinciaal atrium -  watertoets en hemelwaterverordening in de praktijk georganiseerd door het Departement omgeving van de Vlaamse Overheid te Leuven. Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een atrium over de watertoets en de hemelwaterverordening.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming bergklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de organisatie en de kostenraming van de bergklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke en beslist dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de organisatie en de kostenraming van de hoeveklassen voor de leerlingen van het 2de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" en beslist dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming  natuurklassen en muziekklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de organisatie en de kostenraming van de  natuur- en muziekklassen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" en beslist dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de organisatie en de kostenraming van de zeeklassen voor de leerlingen van het 3de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" en beslist dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de organisatie en de kostenraming van de patrimoniumklassen voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" en beslist dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de organisatie en de kostenraming van de bosklassen voor de leerlingen van het 4de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" en beslist dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Pachthofdreef (2023.108.S_2023095550). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023095550 goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hertogenlaan (2023.105.S_2023112288). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023112288 goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van verkeersborden tijdens wegeniswerken: herstellingswerken BESIX United in meerdere straten in Wezembeek-Oppem (blokken 102, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 161, 162, 171, 172) in de periode van 4 december 2023 t.e.m. 29 maart 2024. Beslissing.

 

Het college verleent vergunning voor de uitvoering van de werken.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Uitvoering werken NAC, bibliotheek, school, ondergrondse parking en openbaar domein (GB 100). Verrekening onderhoud 07: Verlichtingsarmaturen bureau. Goedkeuring.

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met verrekening 07.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanplant van krokussen en narcissen op meerdere locaties (MI/6.3.26). Beslissing.

 

Het college beslist op meerdere locaties in totaal 22.000 krokussen en narcissen te laten planten door Kiemkracht vzw.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij "Woontrots BV": notulen van de vergadering van de RvB van 15 november 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de notulen van de RvB van de Woonmaatschappij "Woontrots bv".

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Woontrots: overdracht patrimonium GMV. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het schrijven van de woonmaatschappij Woontrots.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 06/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.