Zitting van 15/05/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Toekenning IKT-plaatsen Land van Wezembeek-Oppem. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de beslissing tot toekenning van een subsidiebelofte van 7 IKT-plaatsen voor 'Land van Wezembeek-Oppem'.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

Het college keurt de wijziging van het organogram en het personeelsplan van de geïntegreerde gemeentelijke organisatie principieel goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aanwerven van een projectcoördinator wegenis-en rioleringswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aanwerving van een  projectcoördinator wegenis-en rioleringswerken goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Voorstel verhuurreglement gemeentelijke basisschool "De Letterbijter". Beslissing.

 

Het college beslist het aangepaste voorstel van verhuurreglement voor de gemeentelijke basisschool 'De Letterbijter' ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Marmotlaan (2024.54.S_2024057830). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024057830 goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hardstraat (2024.56.S_2024047346). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024047346 goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Beekstraat (2024.23.S_2024006184). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024006184 goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Cel milieu/Ecologische transitie. Aanleg van een hondenlosloopzone (2.22.1.3.4). Beslissing.

 

Het college keurt de offerte voor aanleg van een eerste hondenlosloopweide in de gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2024.22.N - OMV_2024024850 - Zikkelstraat 63. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.