Zitting van 18/10/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Presentatie Inclusie Ambassade (ex Vijftact) - campagne "Burgemeesters voor iedereen". Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de presentatie.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Redactienota. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de redactienota en jaarplanning 2024 met betrekking tot de gedrukte communicatie.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 4 oktober 2023. Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Organiseren van het busvervoer voor gemeentescholen over dienstjaar 2024. Goedkeuring gunning.

 

Het college gunt de opdracht voor de organisatie van busvervoer over dienstjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een facility verantwoordelijke, afdeling grondgebiedzaken. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse facility verantwoordelijke aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Doorstroming functionele loopbaan van een technisch assistent. Goedkeuring.

 

Het college kent een nieuwe salarisschaal toe aan een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing besluit van 30 augustus 2023 houdende aanstelling van een onderwijzeres in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college keurt een wijziging aan de tewerkstellingsbreuk van een onderwijzer in tijdelijk verband goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel onderwijs. Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres voor 2/24 u in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving voor het webinar 'Het ontslagdecreet: een eerste afrekening' georganiseerd door Die Keure. Beslissing.

 

Het college beslist om een medewerker in te schrijven voor het webinar.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Voorstel wijziging Reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld. Beslissing.

 

Het college verwijst het voorstel tot wijziging van het reglement door naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van verkeersborden tijdens wegeniswerken: dakwerken met mobiele kraan - Brueghellaan 8 te 1970 Wezembeek-Oppem, op 25 oktober 2023, 17 november 2023, 1 december 2023 en 13 december 2023 (DK MOVES - Tectum). Beslissing.

 

Het college verleent vergunning voor de uitvoering van werken.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Vergunning Politiereglement inzake aanvraag van nv "Les Gens" op basis van het Algemeen Politiereglement voor filmopnames ter hoogte van de Mechelsesteenweg 82 (Vosberg) en wijk Ban-Eik  te 1970 Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

Het college verleent toelating voor filmopnames.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Vergunning Algemeen Politiereglement inzake de aanvraag van de heer Christian Deduytschaever, op basis van het Algemeen Politiereglement, voor onthaal- en informatieacties n.a.v. Allerheiligen op woensdag 1 november 2023, in de omgeving van het kerkhof van Wezembeek-Oppem, gelegen Kerkhofstraat 50. Beslissing.

 

Het college verleent zijn toelating voor onthaal- en informatieacties.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Jaarvergunning 2024 - O.M.V. Natie i.o.v. Proximus en Fluvius - dringende infrastructuur- en nutswerken, aansluitingswerken, herstellingen van storingen, kleine onderhoudswerken met put-/sleufwerken, op de openbare weg. Beslissing.

 

Het college verleent een jaarvergunning 2024.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel ICT. Toetreding tot de raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten (besteknr. 2022/HFB/MPMO/96984) van de Vlaamse Gemeenschap. Goedkeuring.

 

Het college keurt het toetreden tot de raamovereenkomst voor telecom voor perceel 2 van de Vlaamse Overheid goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Inschrijving van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve inschrijving goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Inschrijving van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve inschrijving goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Organisatie evenementen dienstjaar 2024. Besluit.

 

Het college gaat akkoord met de organisatie van de gemeentelijke evenementen voorgesteld door de afdeling vrije tijd, dienst cultuur, jeugd en sport tijdens het dienstjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Uitvoering werken NAC, bibliotheek, school, ondergrondse parking en openbaar domein (GB 100). Verrekening onderhoud 07: Offerte knopcilinders. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich akkoord met de offerte.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Vurenveld - herinrichting holle wegen - scope opdracht (WE/21-03). Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Dienst omgeving. Verwerving van percelen B/182R en B/182H2 in de Pachthofdreef/Beekstraat. Beslissing.

 

Het college wenst twee beboste percelen te verwerven en deze toe te voegen aan het bestaande park in de Beekstraat.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan - Fase 3 - beleidsplan met actietabel (MOB/GMP). Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Koningstraatje (2023.93.S_2023098309). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023098309 goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hardstraat (2023.4.V_2023077441). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2022103687 goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Splitsing Louis Marcelisstraat. Kennisname.

 

Het college neemt akte van de splitsing van een goed gelegen in de Louis Marcelisstraat.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Voorstel tot plaatsing van drie bijkomende inzamelcontainers voor textiel. Beslissing.

 

Het college stemt onder voorwaarden in met de plaatsing van textielcontainers door vzw VICT.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanstellen van een aannemer voor de sanering van de bodemverontreiniging in de Kapelanebeek. Besluit.

 

Het college beslist de sanering van de Kapelanebeek bij hoogdringendheid te gunnen voor uitvoering tegen uiterlijk 12 november 2023.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 24/10/2023