Zitting van 27/05/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 25 maart 2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 25 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gecoördineerde rechtspositieregeling van het personeel. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van de eengemaakte rechtspositieregeling.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Wijziging geïntegreerd arbeidsreglement lokaal bestuur. Goedkeuring.

 

De raad keurt de wijziging aan het geïntegreerd arbeidsreglement goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenfeest 20 juni 2024 - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

De raad stelt voor het seniorenfeest op donderdag 20 juni 2024 het aandeel van de deelnemers in de organisatiekosten vast.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing belastingreglement niet-geadresseerde drukwerken. Goedkeuring.

 

De raad keurt het aangepast belastingsreglement goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2024. Beslissing.

 

De raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Haviland op 19 juni 2024. Beslissing.

 

De raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering goed en stelt het mandaat van de afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Algemene vergadering van Iverlek op 26 juni 2024. Goedkeuring agenda, goedkeuring oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas en vaststellingmandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De raad beslist om de agenda goed te keuren, de oprichting van een onthaalstructuur goed te keuren en het mandaat vast te stellen voor deelname aan de algemene vergadering.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS op 18 juni 2024. Beslissing.

 

De raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) goed en stelt het mandaat van de aangeduide afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - "De col op" voor Kom op tegen Kanker - dienstjaar 2024. Beslissing.

 

De raad keurt een subsidietoekenning goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 5 september 2024 "Luik" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

De raad stelt voor de seniorenuitstap naar "Luik" op donderdag 5 september 2024 het aandeel deelnemers, inwoners en niet-inwoners, in de organisatiekosten vast.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Brueghellaan (2023.104.S_2023095712). Goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

De raad keurt de zaak der wegen goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. WE22-04. OMV Dieweg en Grensstraat (2022.3.V_2022047107). Goedkeuring waarborgovereenkomst.

 

De raad keurt de waarborgovereenkomst in het kader van de omgevingsvergunning 2022047107 goed.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact (MI/2.16.2.3.1). Kennisname

 

De raad neemt kennis van de tweede rapportering over de voortgang van uitvoering van LEKP 1.0.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Raadslid Robert De Lille. Toegevoegd punt: 'Wijziging in de planning voor de gemeenteraden van 2024'. Goedkeuring.

 

De behandeling van dit punt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Gebrek aan democratisch inzicht.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zittingsverslag.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stemcomputers op proef.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden en wegmarkeringen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Batopin.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluipverkeer wegens werken aan de Ring (RO).'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'BAC omgevingsvergunning.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zorgparkeerkaart.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Meldpunt everzwijnen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tegelwippen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tour Elentrik.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'AED.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Religieus erfgoed.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Laadpalen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Onveilige Dieweg.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 11/06/2024