Zitting van 27/05/2024

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 25 maart 2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Gecoördineerde rechtspositieregeling van het personeel. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.3. Algemeen directeur. Wijziging geïntegreerd arbeidsreglement lokaal bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.4. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenfeest 20 juni 2024 - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.5. Cel beleid. Aanpassing belastingreglement niet-geadresseerde drukwerken. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2024. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.7. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Haviland op 19 juni 2024. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Algemene vergadering van Iverlek op 26 juni 2024. Goedkeuring agenda, goedkeuring oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas en vaststellingmandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.9. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS op 18 juni 2024. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - "De col op" voor Kom op tegen Kanker - dienstjaar 2024. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 5 september 2024 "Luik" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.12. Cel stedenbouw. OMV Brueghellaan (2023.104.S_2023095712). Goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.13. Dienst publieke ruimte. WE22-04. OMV Dieweg en Grensstraat (2022.3.V_2022047107). Goedkeuring waarborgovereenkomst.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.14. Cel milieu/ecologische transitie. Rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact (MI/2.16.2.3.1). Kennisname

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Raadslid Robert De Lille. Toegevoegd punt: 'Wijziging in de planning voor de gemeenteraden van 2024'. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Gebrek aan democratisch inzicht.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zittingsverslag.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stemcomputers op proef.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden en wegmarkeringen.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Batopin.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluipverkeer wegens werken aan de Ring (RO).'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'BAC omgevingsvergunning.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zorgparkeerkaart.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Meldpunt everzwijnen.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tegelwippen.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tour Elentrik.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'AED.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.31. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Religieus erfgoed.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.32. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Laadpalen.'

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

OZ.33. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Onveilige Dieweg.'

Publicatiedatum: 24/05/2024