Zitting van 22/01/2024

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 december 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2022 van Sint-Pieter en Sint-Michiel. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.3. Financiële dienst. Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmateriaal aan de loods. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.5. Communicatiedienst. Verslag klachten 2023. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.7. Afdeling grondgebiedzaken. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform (VIP) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.8. Cel stedenbouw. OMV Ringfietspad (2023.141.SN_2022070095). Zaak der Wegen Varenslaan. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verkiezingen.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Lijst van gebouwen en gronden.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waterunie.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.