Zitting van 22/01/2024

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 december 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2022 van Sint-Pieter en Sint-Michiel. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.3. Financiële dienst. Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmateriaal aan de loods. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.5. Communicatiedienst. Verslag klachten 2023. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.7. Afdeling grondgebiedzaken. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform (VIP) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.8. Cel stedenbouw. OMV Ringfietspad (2023.141.SN_2022070095). Zaak der Wegen Varenslaan. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verkiezingen.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Lijst van gebouwen en gronden.'

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waterunie.'

Publicatiedatum: 19/01/2024