Zitting van 22/01/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 december 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 18 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Jaarrekening 2022 van Sint-Pieter en Sint-Michiel. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2022 van de kerkfabriek Sint-Pieter en Sint-Michiel.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmateriaal aan de loods. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

De raad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 'Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmateriaal aan de loods' goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De raad keurt de lastvoorwaarden en de aangepaste gunningswijze met betrekking tot de vervanging van het raamwerk van Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Communicatiedienst. Verslag klachten 2023. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het rapport over de klachten met betrekking tot de werking van de gemeente.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

 

De raad keurt de terbeschikkingsstellingsovereenkomst van een gebouw aan de 40st eenheid Gidsen Sint-Jozef in de Hernalsteenstaat 45 in Wezembeek-Oppem goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform (VIP) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

 

De raad keurt de aansluiting tot het Vastgoedinformatieplatform goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Ringfietspad (2023.141.SN_2022070095). Zaak der Wegen Varenslaan. Goedkeuring.

 

De raad keurt de zaak der wegen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV 2022070095 goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verkiezingen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Lijst van gebouwen en gronden.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waterunie.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.