Zitting van 25/03/2024

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 februari 2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

OZ.2. Cel beleid. Belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

OZ.3. Financiële dienst. Leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

OZ.5. Dienst omgeving. Rode Beukenlaan (2023.1.V_2023032001). Goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

OZ.6. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Fiber.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aankoop e-fiets.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluipverkeer wegens werken aan de Ring (R0).'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'BAC omgevingsvergunning.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Meten is weten - Telraam.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Live Enrollment.'

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tegelwippen.'

Publicatiedatum: 22/03/2024