Zitting van 25/03/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 februari 2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 26 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk. Goedkeuring.

 

De raad keurt het geamendeerde reglement betreffende de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

De raad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de overheidsopdracht 'leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm' goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De raad hecht goedkeuring aan het bestek voor de aankoop van een mobiele kraan op banden.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Rode Beukenlaan (2023.1.V_2023032001). Goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

De raad keurt de zaak der wegen voor de verkavelingsvergunningsaanvraag 2023032001 niet goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Fiber.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aankoop e-fiets.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluipverkeer wegens werken aan de Ring (R0).'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'BAC omgevingsvergunning.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Meten is weten - Telraam.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Live Enrollment.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tegelwippen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024