Zitting van 26/02/2024

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 januari 2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

OZ.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2022: Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

OZ.3. Financiële dienst. Budget 2024 Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Meerjarenplanwijziging - 2020-2025 Budget 2024 H.H. Michaël & Jozef. Kennisname.

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

OZ.5. Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

OZ.6. Financiële dienst. Aankoop van een elektrische bestelwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zittingsverslag.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vrijwilligers en OCMW-onwetendheid.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang VOKA - KvK - Ferm.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sterrenregister.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vuurwerk.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Huis van het Kind.'

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluikstorten.'

Publicatiedatum: 23/02/2024