Zitting van 05/09/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 juni 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 27 juni 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

Dienst omgeving. PPS-overeenkomst met cohousing Vosberg. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van PPS-overeenkomst, af te sluiten met de cohousing Vosberg.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.