Zitting van 23/01/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 december 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Beheersovereenkomst gemeente-ocmw. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.3. Algemeen directeur. Klacht tegen behandelen agendapunt 19 'verzoekschrift' op de gemeenteraad van 19 september 2022. Kennisname standpunt ABB.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Budget 2023 van de kerkfabriek van Sint-Jozef. Kennisname.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.5. Afdeling vrije tijd. Aanpassing verhuurreglement gemeentelijk gebouw Merlijn. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement financiële tussenkomst 6-jarigen. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel stedenbouw. OMV Dieweg en Grensstraat (2022.3.V_2022047107). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een verkavelingsvergunningsaanvraag.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel milieu/ecologische transitie. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Interza en de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem inzake het recyclagepark (MI/2.19.2.7). Beslissing.

Publicatiedatum: 13/01/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 20/01/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

Publicatiedatum: 20/01/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

Publicatiedatum: 20/01/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 20/01/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 20/01/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verzoekschriften zijn schriften om verzoek.'

Publicatiedatum: 20/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.