Zitting van 23/01/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 december 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 19 december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Beheersovereenkomst gemeente-ocmw. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst gemeente-OCMW.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Klacht tegen behandelen agendapunt 19 'verzoekschrift' op de gemeenteraad van 19 september 2022. Kennisname standpunt ABB.

 

De raad neemt kennis van het antwoord van de provinciegouverneur.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Budget 2023 van de kerkfabriek van Sint-Jozef. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het budget 2023 van de kerkfabriek van Sint-Jozef.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing verhuurreglement gemeentelijk gebouw Merlijn. Beslissing.

 

De raad keurt het voorstel van het aangepast verhuurreglement voor het gemeentelijke gebouw Merlijn goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement financiële tussenkomst 6-jarigen. Beslissing.

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het reglement betreffende de financiële tussenkomst aan 6-jarigen van Wezembeek-Oppem voor aansluiting bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Dieweg en Grensstraat (2022.3.V_2022047107). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een verkavelingsvergunningsaanvraag.

 

De raad keurt de zaak der wegen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV 2022047107  goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Interza en de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem inzake het recyclagepark (MI/2.19.2.7). Beslissing.

 

De raad keurt het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst met Interza en de gemeente Kraainem over de gezamenlijke uitbating van het gemeentelijke recyclagepark goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verzoekschriften zijn schriften om verzoek.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.