Zitting van 18/12/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad d.d. 27 november 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.2. Financiële dienst. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2022. Kennisname.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.3. Financiële dienst. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Vervroegde terugbetaling openstaande leningen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.5. Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel wonen. Woonmaatschappij "Woontrots bv": aanduiden vertegenwoordigers toewijzingsraad. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Reglement eindejaarsactie lokale handel "liever lokaal " in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel beleid. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel beleid. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel beleid. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel beleid. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel beleid. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel beleid. Organisatie en kostenraming bergklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.15. Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Digitale parkeerrechten.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Perequatie kadastrale inkomens.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunten.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Speelplein NAC.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'B-Alert.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kerk- en beleidsplan.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden mobiliteit.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een AED lijst kan levensreddend zijn  – stavaza AED.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een verwittigd man is er twee waard - vuurwerk.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels  - meer zicht op de kinderopvang in het licht van de nieuwe cijfers.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.