Zitting van 18/12/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad d.d. 27 november 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.2. Financiële dienst. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2022. Kennisname.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.3. Financiële dienst. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.4. Financiële dienst. Vervroegde terugbetaling openstaande leningen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.5. Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel wonen. Woonmaatschappij "Woontrots bv": aanduiden vertegenwoordigers toewijzingsraad. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Reglement eindejaarsactie lokale handel "liever lokaal " in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel beleid. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel beleid. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel beleid. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel beleid. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel beleid. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel beleid. Organisatie en kostenraming bergklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.15. Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Digitale parkeerrechten.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Perequatie kadastrale inkomens.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunten.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Speelplein NAC.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'B-Alert.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kerk- en beleidsplan.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden mobiliteit.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een AED lijst kan levensreddend zijn  – stavaza AED.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een verwittigd man is er twee waard - vuurwerk.'

Publicatiedatum: 15/12/2023
Overzicht punten

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels  - meer zicht op de kinderopvang in het licht van de nieuwe cijfers.'

Publicatiedatum: 15/12/2023