Zitting van 18/12/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad d.d. 27 november 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 27 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2022. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 20 november 2023 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het OCMW.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

 

De raad stelt het geamendeerde aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast.

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2026 bedraagt 1.776.563 €.

Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2026 bedraagt 5.800.846 €.

De autofinancieringsmarge voor 2026 bedraagt 1.878.970 €.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Vervroegde terugbetaling openstaande leningen. Goedkeuring.

 

De gemeente keurt de vervroegde terugbetaling van de nog openstaande leningen bij Belfius ten bedrage van 1.558.668 euro goed, zodat de gemeente schuldenvrij is.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de verhoogde dienstverlening en de eraan verbonden werkingsmiddelen wat betreft inzameling gft goed. 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Goedkeuring.

 

De raad keurt het geamendeerde mobiliteitsplan goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij "Woontrots bv": aanduiden vertegenwoordigers toewijzingsraad. Beslissing.

 

De raad duidt vertegenwoordigers aan voor de toewijzingsraad van de woonmaatschappij "Woontrots bv".

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Reglement eindejaarsactie lokale handel "liever lokaal " in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.

 

De raad keurt het reglement goed dat vereist is voor de deelname aan een eindejaarsactie  voor de lokale handel "Liever lokaal" in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de muziek- en natuurklassen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de hoeveklassen voor de leerlingen van het 2de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de bosklassen voor de leerlingen van het 4de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de zeeklassen voor de leerlingen van het 3de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de patrimoniumklassen voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming bergklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de sneeuwklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de data van de gemeenteraadszittingen, dienstjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Digitale parkeerrechten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Perequatie kadastrale inkomens.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Speelplein NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'B-Alert.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kerk- en beleidsplan.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden mobiliteit.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een AED lijst kan levensreddend zijn  – stavaza AED.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een verwittigd man is er twee waard - vuurwerk.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels  - meer zicht op de kinderopvang in het licht van de nieuwe cijfers.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.