Zitting van 24/10/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 september 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 19 september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Data raadszittingen 2023. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de data van de gemeenteraadszittingen, dienstjaar 2023.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De raad stelt het mandaat vast van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 december 2022.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Verlenen van een "in-house" opdracht aan Haviland Intercommunale IGSV met betrekking tot aanvullende diensten van Haviland in het kader van detachering technisch adviseur wegeninfrastructuur - Samenweringsovereenkomst (WE/22-14). Goedkeuring.

 

De raad keurt een samenwerkingsovereenkomst voor detachering van een technisch adviseur wegeninfrastructuur goed.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - tijdelijke verlenging erkenning SHM's. Beslissing.

 

De raad geeft een gunstig advies voor de tijdelijke verlenging van de erkenning van de SHM's die deel gaan uitmaken van de toekomstige woonmaatschappij.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Financiële dienst. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering, op basis van artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan betreffende het eerste semester van het boekjaar.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza Dexia - waardevolle schakel in een groen netwerk.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza Fiber.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.