Zitting van 27/02/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 januari 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.2. Cel beleid. Monitoring van de diensten 2020-2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.3. Communicatiedienst. Verslag klachten 2022. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.4. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.5. Cel beleid. Reglement van Orde van de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) van het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Retributiereglement inname openbaar domein. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.7. Dienst gebouwenbeheer. Retributiereglement badges voor de toegang van de ondergrondse parking Louis Marcelisstraat 140. (GB 22/04) Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.8. Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.9. Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/02/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza humanitaire hulp voor de aardbeving in Syrië en Turkije.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Tradutori traditori.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunt.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza deontologische commissie.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza niet-beslagbare goederen.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza sociale huisvesting.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) – een (v)oordeel.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeente zonder gemeentehuis.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenpoepzakjes en sigarettenpeuken.'

Publicatiedatum: 24/02/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.