Zitting van 27/02/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 januari 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 23 januari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Monitoring van de diensten 2020-2021. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het kwartaalrapport voor de jaren 2020 en 2021.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Verslag klachten 2022. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het rapport over de klachten met betrekking tot de werking van de gemeente.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage humanitaire hulp toe.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Reglement van Orde van de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) van het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

De raad keurt het reglement van orde goed van de ombudsdienst inschrijvingen van het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Retributiereglement inname openbaar domein. Goedkeuring.

 

De raad keurt het retributiereglement voor de inname van het openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Retributiereglement badges voor de toegang van de ondergrondse parking Louis Marcelisstraat 140. (GB 22/04) Goedkeuring.

 

De raad keurt het retributiereglement voor de badges voor de toegang van de ondergrondse parking van het NAC voor de eigenaars van de handelszaken, appartementen en parkeerplaatsen in het project Ortus goed.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de verhoogde dienstverlening, wat betreft inzameling gft en de lediging van de straatvuilnisbakjes en de bijhorende werkingsmiddelen, goed. 

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren. Goedkeuring.

 

De raad beslist een aantal personeelsleden van OVAM tijdelijk aan te stellen als ambtenaren, bevoegd om GAS-overtredingen vast te stellen.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza humanitaire hulp voor de aardbeving in Syrië en Turkije.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Tradutori traditori.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunt.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza deontologische commissie.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza niet-beslagbare goederen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza sociale huisvesting.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) – een (v)oordeel.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeente zonder gemeentehuis.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenpoepzakjes en sigarettenpeuken.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.