Zitting van 18/09/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 juni 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.2. Cel beleid. Aanpassing algemeen politiereglement. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.3. Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2022. Kennisname.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.4. Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.5. Algemeen directeur. Kinderopvang. Samenwerkingsovereenkomst Wereld van Warm. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Goedkeuring statutenwijziging Haviland. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.16. Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk van Het Hoeveke. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.17. Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.18. Algemeen directeur. Aankoop gebouwen Sterrenveld 27-28. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.19. Afdeling vrije tijd. Verhuurreglement gemeentelijke gebouw Het Hoeveke. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.20. Afdeling vrije tijd. Concessie lokaal scouts Ban Eik. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.21. Cel stedenbouw. OMV Sportpleinstraat (2022.163.SE_2022119670). PROJ/20-02. Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.22. Afdeling grondgebiedzaken. Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.23. Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.24. Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan de ledenlijst van de Participatieve Adviesraad voor Ecologische Transitie ASPECT. Beslissing.

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. LB Union. Toegevoegd punt: 'Aardbeving Marokko.' Beslissing.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De notulen en het zittingsverslag zijn twee vormen van dezelfde werkelijkheid.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Melden is misschien niet voldoende.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'IT problemen komen in de beste families voor.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.31. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.32. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.33. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Beekstraat - Er zijn veel heel veel soorten zebra's.'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

OZ.34. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De onwelriekende dreef van Wezembeek.'

Publicatiedatum: 15/09/2023