Zitting van 18/09/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 juni 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 26 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing algemeen politiereglement. Beslissing.

 

De raad keurt de aanpassingen aan het algemeen politiereglement goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2022. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing van dienstjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

De raad keurt de wijziging van het organogram en het personeelsplan van de geïntegreerde gemeentelijke organisatie goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Kinderopvang. Samenwerkingsovereenkomst Wereld van Warm. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de opstart van de noodopvang.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Goedkeuring statutenwijziging Haviland. Goedkeuring.

 

De raad keurt het ontwerp van statutenwijziging, zoals voorgelegd door Haviland, goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Child Focus.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Brailleliga.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2023.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan vzw Les Pilotis.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan vzw Cap Idéal.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan de Stichting Alzheimer Onderzoek.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad hecht goedkeuring aan de toekenning van een toelage voor ontwikkelingshulp aan 8 organisaties.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan de Stichting Brandwonden.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk van Het Hoeveke. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De raad hecht goedkeuring aan het bestek met betrekking tot de vervanging van het raamwerk van Het Hoeveke.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De raad hecht goedkeuring aan het bestek voor de aankoop van een mobiele kraan op banden.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aankoop gebouwen Sterrenveld 27-28. Beslissing.

 

De raad beslist over te gaan tot onderhandse aankoop van de gebouwen, Sterrenveld 27 en 28.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Verhuurreglement gemeentelijke gebouw Het Hoeveke. Beslissing.

 

De raad keurt het geamendeerde verhuurreglement voor het gemeentelijk gebouw Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie lokaal scouts Ban Eik. Beslissing.

 

De raad keurt de terbeschikkingsstellingsovereenkomst van een lokaal voor de 54ste scoutseenheid Ban Eik in het gebouw Sterrenveld 28 goed .

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Sportpleinstraat (2022.163.SE_2022119670). PROJ/20-02. Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

De raad keurt de zaak der wegen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV 2022119670 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

 

De raad keurt de aansluiting tot het Vastgoedinformatieplatform en de vernieuwing van het retributiereglement voor vastgoedinformatie goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren. Goedkeuring.

 

De raad beslist een aantal personeelsleden van OVAM tijdelijk aan te stellen als ambtenaren, bevoegd om GAS-overtredingen vast te stellen.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan de ledenlijst van de Participatieve Adviesraad voor Ecologische Transitie ASPECT. Beslissing.

 

De raad legt de nieuwe lijst van stemgerechtigde leden van de Participatieve Adviesraad voor Ecologische Transitie ASPECT vast.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. LB Union. Toegevoegd punt: 'Aardbeving Marokko.' Beslissing.

 

De raad kent een toelage humanitaire hulp toe.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De notulen en het zittingsverslag zijn twee vormen van dezelfde werkelijkheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Melden is misschien niet voldoende.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'IT problemen komen in de beste families voor.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Beekstraat - Er zijn veel heel veel soorten zebra's.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De onwelriekende dreef van Wezembeek.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023