Zitting van 27/06/2022

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 mei 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.2. Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.3. Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.4. Algemeen directeur. Wijziging geïntegreerd arbeidsreglement lokaal bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.5. Cel beleid. Camerabewaking administratie, bibliotheek, school en sporthal. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 29 juni 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.7. Cel onderwijs. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.8. Cel onderwijs. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.9. Dienst cultuur, jeugd en sport. Terbeschikkingstelling cafetaria voetbalterreinen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.10. Afdeling vrije Tijd. Aanpassing van het reglement inwendige orde voor de sportinfrastructuur van de Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.11. Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement sportinfrastructuur Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.12. Afdeling vrije tijd. Aanpassing reglement huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.13. Cel mobiliteit. Wedstrijdreglement mobiliteitscampagne 'Walk&Cycle@shop 2022' (MOB 22-01). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.14. Verzoekschrift. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Raadslid Robert De Lille. Toegevoegd punt: 'Uittreksel strafregister vrijwilliger bij werking met minderjarigen.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza reglement jeugdhuis – Om er een BLOS van te krijgen.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Fête de la Musique – Muziek verzacht de zeden.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Cohousing tussen college et Vosberg.'

Publicatiedatum: 24/06/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.