Zitting van 27/06/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 mei 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 23 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2021. Goedkeuring.

 

De raad stelt de jaarrekening van de gemeente en OCMW vast voor het boekjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2021. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing van dienstjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Wijziging geïntegreerd arbeidsreglement lokaal bestuur. Goedkeuring.

 

De raad keurt de wijziging aan het geïntegreerd arbeidsreglement goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Camerabewaking administratie, bibliotheek, school en sporthal. Goedkeuring.

 

De raad keurt de plaatsing van bewakingscamera's aan het NAC, de bibliotheek, de school en de sporthal goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 29 juni 2022. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Interza goed en machtigt de gemeentelijke vertegenwoordigers de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De raad keurt het schoolreglement van De Letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

De raad keurt het schoolreglement van Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Terbeschikkingstelling cafetaria voetbalterreinen. Goedkeuring.

 

De raad keurt de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van de voetbalterreinen voor het seizoen 2022-2023 goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije Tijd. Aanpassing van het reglement inwendige orde voor de sportinfrastructuur van de Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

De raad keurt het nieuwe reglement van inwendige orde op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20 goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement sportinfrastructuur Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

De raad keurt het nieuwe retributiereglement op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20 goed. 

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing reglement huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

 

De raad past de beslissing van 23 mei 2022 omtrent het uitzonderlijk ter beschikking stellen van lokalen voor de organisatie van de zomerkampen in 2022 door de erkende vereniging Elan vzw en Toboggan vzw in de wijk Ban Eik aan.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Wedstrijdreglement mobiliteitscampagne 'Walk&Cycle@shop 2022' (MOB 22-01). Goedkeuring.

 

De raad keurt het reglement voor de gemeentelijke mobiliteitscampagne 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Verzoekschrift. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van een verzoekschrift.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Raadslid Robert De Lille. Toegevoegd punt: 'Uittreksel strafregister vrijwilliger bij werking met minderjarigen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza reglement jeugdhuis – Om er een BLOS van te krijgen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Fête de la Musique – Muziek verzacht de zeden.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Cohousing tussen college et Vosberg.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.