Zitting van 19/09/2022

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 5 september 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.2. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.3. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.5. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.6. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.4. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verdeling en toekenning toelagen  - Hulp Vierde Wereld - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.13. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 28 september 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.14. Afdeling grondgebiedzaken. Bestek "studieopdracht bouwen werkliedenloods". Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.15. Cel onderwijs. Aanvulling personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur -  "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.16. Afdeling vrije tijd. Reglement voor tijdelijke exposities in de City Hall. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.17. Dienst bibliotheek. Dienstreglement bibliotheek Wezembeek-Oppem. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.18. Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verzoekschrift. Kennisname.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energiekosten.'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 16/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.