Zitting van 19/09/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 5 september 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 5 september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan vzw Cap Idéal.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Brailleliga.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan de Stichting Brandwonden.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan de Stichting Alzheimer Onderzoek.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan vzw Les Pilotis.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Child Focus.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage toe aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verdeling en toekenning toelagen  - Hulp Vierde Wereld - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad beslist om, voor het dienstjaar 2022, geen toelagen toe te kennen in het kader van Hulp Vierde Wereld.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad hecht goedkeuring aan de toekenning van een toelage voor ontwikkelingshulp aan 7 organisaties.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De raad kent een toelage humanitaire hulp toe.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 28 september 2022. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Interza goed en machtigt de gemeentelijke vertegenwoordigers de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bestek "studieopdracht bouwen werkliedenloods". Goedkeuring.

 

De raad keurt het bestek met nummer 10587 voor de studie-opdracht “Bouwen van een werkliedenloods" goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Aanvulling personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur -  "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring.

 

De raad keurt de bijkomende lestijden ten laste van het schoolbestuur goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Reglement voor tijdelijke exposities in de City Hall. Goedkeuring.

 

De raad keurt het reglement voor tijdelijke exposities in de City Hall goed met uitzondering van artikel 6.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. Dienstreglement bibliotheek Wezembeek-Oppem. Goedkeuring.

 

De raad keurt het voorstel van aanpassing van het bibliotheekreglement goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder.

 

De raad keurt de motie met betrekking tot de strijd tegen vliegtuighinder goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verzoekschrift. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van een verzoekschrift.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energiekosten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.