Zitting van 24/04/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 maart 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Voorkooprecht Kasteeltje. Beslissing.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.3. Cel stedenbouw. Zaak der wegenis OMV Bergenblokstraat (2022.1.V_2020145857). Beslissing.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.4. Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.5. Cel milieu/ecologische transitie. Lokale Mijn VerbouwPremie, aanvullend premiereglement op de gewestelijke Mijn VerbouwPremie (1.3.1.3). Beslissing.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel wonen. Retributie voor het behandelen van aanvragen voor conformiteitsattesten. Beslissing.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.7. Afdeling vrije tijd. Gebruik site Sportpleinstraat voor sportstages. Beslissing.

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Diftar – Interza.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza doorzoekbare pdf-documenten - Wie zoekt die vindt.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Gemeentelijke gebouwen.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tulpenpluk.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Deelsteps.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Batopin.'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kindermis(be)handeling – hoe laag is hier de radar?'

Publicatiedatum: 21/04/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.