Zitting van 24/04/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 maart 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 27 maart 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Voorkooprecht Kasteeltje. Beslissing.

 

De raad keurt het behoud van het Kasteeltje in het gemeentelijk patrimonium goed.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Zaak der wegenis OMV Bergenblokstraat (2022.1.V_2020145857). Beslissing.

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het wegenisdossier.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Lokale Mijn VerbouwPremie, aanvullend premiereglement op de gewestelijke Mijn VerbouwPremie (1.3.1.3). Beslissing.

 

De raad vernieuwt de bestaande energiepremiereglementen en vormt ze om tot een Lokale Mijn VerbouwPremie.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Retributie voor het behandelen van aanvragen voor conformiteitsattesten. Beslissing.

 

De raad keurt de retributie voor het behandelen van een aanvraag voor een conformiteitsattest (CA) goed.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Gebruik site Sportpleinstraat voor sportstages. Beslissing.

 

De raad beslist de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 uitzonderlijk gratis ter beschikking te stellen aan de erkende vereniging vzw Elan voor de organisatie van sportstages van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2023.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Diftar – Interza.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza doorzoekbare pdf-documenten - Wie zoekt die vindt.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Gemeentelijke gebouwen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tulpenpluk.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Deelsteps.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Batopin.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kindermis(be)handeling – hoe laag is hier de radar?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.