Zitting van 27/03/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 februari 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Standpunt toezichthoudende overheid inzake klacht verkoop voormalig gemeentehuis. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

OZ.3. Cel personeel. Bijwerking Algemeen Nood- en interventieplan. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

OZ.4. Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van een geprefabriceerde unit - portiershuisje recyclagepark. Lastvoorwaarden en gunningswijze (GB/22-14). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

OZ.5. Cel wonen. Aanvraag erkenning woonmaatschappij - lokale inbedding. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hockey wordt hier de belangrijkste bijzaak ter wereld – stavaza.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg  - stavaza dossier.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hartverwarmend kan men dit moeilijk noemen – stavaza AED.'

Publicatiedatum: 24/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.