Zitting van 27/03/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 februari 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 27 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Standpunt toezichthoudende overheid inzake klacht verkoop voormalig gemeentehuis. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de brief van de toezichthoudende overheid.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bijwerking Algemeen Nood- en interventieplan. Goedkeuring.

 

De raad keurt het Algemeen Nood- en interventieplan van de gemeente Wezembeek-Oppem goed.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van een geprefabriceerde unit - portiershuisje recyclagepark. Lastvoorwaarden en gunningswijze (GB/22-14). Goedkeuring.

 

De raad beslist voor de aankoop van een nieuwe geprefabriceerde portiersloge voor het recyclagepark een geschikte firma aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Aanvraag erkenning woonmaatschappij - lokale inbedding. Beslissing.

 

De raad stelt vast dat de op te richten woonmaatschappij zorgt voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hockey wordt hier de belangrijkste bijzaak ter wereld – stavaza.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg  - stavaza dossier.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hartverwarmend kan men dit moeilijk noemen – stavaza AED.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.