Zitting van 26/06/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 mei 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.2. Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.3. Cel beleid. Aansluiting van de gemeentelijke basisschool De Letterbijter  vanaf 1 september 2023 bij het leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs - Vilvoorde - VONC. Beslissing.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.4. Cel beleid. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.5. Cel beleid. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel beleid. Concessie Domus kinderopvang. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 28 augustus 2023. Goedkeuring agenda, goedkeuring partiële splitsing, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.9. Afdeling vrije tijd. Wijziging subsidiereglement erkende verenigingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.10. Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers en gazonmaaiers met accu. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel milieu/ecologische transitie. Rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Kennisname

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Beekstraat - Er zijn veel heel veel soorten zebra's.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De onwelriekende dreef van Wezembeek.'

Publicatiedatum: 23/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.