Zitting van 26/06/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 mei 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 22 mei 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2022. Goedkeuring.

 

De raad stelt de jaarrekening van de gemeente en OCMW vast voor het boekjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aansluiting van de gemeentelijke basisschool De Letterbijter  vanaf 1 september 2023 bij het leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs - Vilvoorde - VONC. Beslissing.

 

De raad keurt de aansluiting vanaf 1 september 2023 van de gemeentelijke basisschool De Letterbijter bij het leersteuncentrum van gemeentelijk en stedelijk onderwijs - Vilvoorde  - VONC goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De raad keurt het schoolreglement van De Letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

De raad keurt het schoolreglement van Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de schoolvakanties voor gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2023-2024 goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Concessie Domus kinderopvang. Goedkeuring.

 

De raad keurt de concessie-opdracht en de concessieovereenkomst voor het gebouw Domus goed, ten behoeve van het uitbaten van een kinderopvang door een externe uitbater.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 28 augustus 2023. Goedkeuring agenda, goedkeuring partiële splitsing, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De raad beslist om de agenda, het voorstel van partiële splitsing en het voorstel van statutenwijziging, goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Wijziging subsidiereglement erkende verenigingen. Goedkeuring.

 

De raad beslist om het subsidiereglement voor erkende verenigingen aan te passen.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers en gazonmaaiers met accu. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De raad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze van aankoop tuinmachines goed

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Kennisname

 

De raad neemt kennis van de eerste rapportering over de voortgang van uitvoering van LEKP 1.0.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Beekstraat - Er zijn veel heel veel soorten zebra's.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De onwelriekende dreef van Wezembeek.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.