Zitting van 27/11/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 oktober 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.3. Algemeen directeur. Jaarverslag 2022. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.4. Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.5. Algemeen directeur. Planning gemeentraadszittingen 2024. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 20 december 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 13 december 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld. Wijziging. Beslissing.

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:  'De notulen en het zittingsverslag zijn twee vormen van dezelfde werkelijkheid.'

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Belfius en andere cijfers en data in onze commissies.'

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'PFAS in ons drinkwater.'

Publicatiedatum: 24/11/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zorgverstrekkerskaart.'

Publicatiedatum: 24/11/2023