Zitting van 27/11/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 oktober 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 23 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Beslissing.

 

In toepassing van artikel 45 en volgende van het huishoudelijk reglement wordt een beslissing genomen met betrekking tot  een burgervoorstel.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Jaarverslag 2022. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2022.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het regiodecreet en de bestaande samenwerkingsverbanden.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 20 december 2023. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Interza goed en machtigt de gemeentelijke vertegenwoordigers de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 13 december 2023. Beslissing.

 

De raad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 13 december 2023 goed en stelt het mandaat van de aangeduide afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023. Beslissing.

 

De raad stelt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde, voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services), vast.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld. Wijziging. Beslissing.

 

De raad keurt de aanpassing van het toelagereglement ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld goed.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:  'De notulen en het zittingsverslag zijn twee vormen van dezelfde werkelijkheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Belfius en andere cijfers en data in onze commissies.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'PFAS in ons drinkwater.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zorgverstrekkerskaart.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.