Zitting van 23/10/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 september 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.3. Cel beleid. Opportuniteitsadvies kinderopvang - procedure en criteria. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.4. Cel beleid. Concessieovereenkomst Domus kinderopvang. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.5. Dienst financiën. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Statutenwijziging TMVS (Tussengemeentelijke maatschappij voor services). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Agenda met vaststelling mandaat afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering  op 19 december 2023 en statutenwijziging van Zefier. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 15 december 2023. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.10. Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.11. Dienst vrije tijd. Aanpassing vrijwilligersreglement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel milieu/ecologische transitie. Vaststelling van het Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) 2024-2030. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'In de herfst vallen de meeste bladeren.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Burgervoorstel(len).'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten Zebra’s.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De tijd van het vallen van de bladeren en van de algemene vergaderingen.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Regeren is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Parkeren ook voor mindervaliden.'

Publicatiedatum: 20/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.