Zitting van 23/10/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 september 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 18 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Opportuniteitsadvies kinderopvang - procedure en criteria. Goedkeuring.

 

De raad keurt de procedure en criteria voor het opportuniteitsadvies voor kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Concessieovereenkomst Domus kinderopvang. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad keurt de concessieovereenkomst voor het gebouw Domus, ten behoeve van het uitbaten van een kinderopvang, goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering, op basis van artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan betreffende het eerste semester van het boekjaar.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Statutenwijziging TMVS (Tussengemeentelijke maatschappij voor services). Goedkeuring.

 

De raad verleend goedkeuring aan het ontwerp van statutenwijziging van TMVS.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

 

De raad gaat akkoord met het voorstel van cvba Poolstok tot wijziging van haar statuten.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Agenda met vaststelling mandaat afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering  op 19 december 2023 en statutenwijziging van Zefier. Goedkeuring.

 

De raad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering waarin het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld en het ontwerp van statutenwijziging wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 15 december 2023. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda goed en  stelt het mandaat vast van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2023 vast.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Dienst vrije tijd. Aanpassing vrijwilligersreglement. Goedkeuring.

 

De raad beslist om het vrijwilligersreglement aan te passen.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Vaststelling van het Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) 2024-2030. Beslissing.

 

De raad keurt het ontwerp-SECAP goed.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'In de herfst vallen de meeste bladeren.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Burgervoorstel(len).'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten Zebra’s.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De tijd van het vallen van de bladeren en van de algemene vergaderingen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Regeren is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Parkeren ook voor mindervaliden.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.